Preparación exámenes Cambridge

WELCOME ! FUN

ENGLISH CURSOS ANUALS
LEARN

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS
PET, FCE, CAE, IELTS & TOEFL

YOUNG ADULTS & ADULTS
ONLY 5 STUDENTS

Cursos dissenyats per als alumnes que vulguin obtenir una titulació oficial.
Preparació amb metodologia CAMBRIDGE: Reading, Writing,

Use of English, Listening & Speaking. Trained Teachers FCE/CAE especialistes.
Ensenyem tècniques d’ examen, fem simulacres en temps real i pràctiques per l’examen oral.

Durada: Setembre/Octubre al 20 de Juny
Horaris:

K IDS & YOUNG STU DENTS
SPEAK, LISTEN & PLAY ENGLISH

PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT
ONLY 4 STUDENTS

Pla de motivació i aprentatge continu.
El nostre objectiu és que els alumnes aprenguin a expressar-se en anglès, sigui quin sigui el seu nivell, així com augmentar el nivell de comprensió, lectura i escriptura amb recursos digitals.
Els grups es formaran per edat i nivells segons el criteri del Centre. 100% English.
Durada: de Setembre al 20 de Juny
Horaris:

de 16.15 a 19.15h, de dilluns a divendres
de 10 a 12h, de dimarts a divendres
de 16.15 a 20.15h, de dilluns a divendres
de 19.15 a 21.15h, de dilluns a dijous

Preus:
Curs 1 hora per setmana: 46€/mes
Curs 2 hores per setmana: 90€/mes

Preus:
drets d’examen no inclosos als preus)
Curs 2 hores per setmana: 85€/mes
Curs 1 hora speaking: 5€/mes

SPEAK, LISTEN & PRAC TICE ENGLISH

ADULTS
Els cursos per a adults segueixen un mètode de comunicació global prioritzant l’expressió oral, basada en la gramàtica.
Aquests cursos són una oportunitat excel·lent per millorar el nivell de l’idioma i aprendre d’una forma pràctica i 100% en anglès.
Durada: Setembre/Octubre al 20 de Juny

Horaris:
de 10 a 12h, dimarts i dijous o dimecres i divendres
de 19.15 a 21.15h, dilluns i dimecres o dimarts i dijous
de 17.15 a 20.15h (3 hores) els divendres

Preus:

Curs 2 hores per setmana: 45€/mes
Curs 4 hores per setmana: 75€/mes

Curs dissenyat per a nens i nenes des de 3 anys. Es basa en les aventures d’ un nen i una nena com ells, perquè aprenguin sense adonar-se. Els seus amics, els animals els acompanyen en aquesta aventura d’aprendre anglès com a segona llengua. Gaudiran del medi ambient, de la natura, combinant fantasia i vida real per poder identificar-se.
• Basat en contes, cançons i rimes divertides per participar activament.
• Suports digitals App i recursos web. Pupil’s Book with Stickers, Pop-outs and
Downloadable Songs and Stories.
• Les activitats s’han dissenyat per adaptar-se a tot tipus d’estils d’aprenentatge i en tot
moment tenim en compte les diferències dels alumnes a una edat tan especial.
• Activitats TPR (Total Physical Response, Resposta Física Total).
• Un programa de Phonics sòlit per poder
pronunciar correctament.

Durada: de Setembre al 20 de Juny
Horaris: de 18.15 a 19.15h
de dilluns a divendres (segons disponibilitat del centre)

Preus: Curs 1 hora per setmana: 45€/mes

**Quotes mensuals calculades segons hores anuals de classe.

P3, P4 I P5

▲ Grups reduïts
▲ Mètode personalitzat
▲ Preparació per exàmens oficials

Equivalència en el Marc Comú Europeu de Referència
Elementary

A1

Pre Intermediate

A2

Intermediate – PET

B1

Upper-Intermediate-FCE

B2

High-CAE

C1

Proficiency-CPE

C2

Preus material cursos:
Adults: 75€ llibres + 30€ material
Nens: 55€ llibres
Preparació exàmens: 70€

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

InstagramInstagramInstagram